Stowarzyszenie UŚMIECH


Idź do treści

Działalność stowarzyszeniaStowarzyszenie zarejestrowane zostało w dniu 21 października 2004r.

W lutym 2005 r. uzyskało status organizacji pożytku publicznego.

Stowarzyszenie liczy 47 członków. Członkami Stowarzyszenia są nauczyciele placówek oświatowych takich jak przedszkola, szkoły podstawowe, prawnicy, radni, specjaliści w zakresie pozyskiwania środków unijnych.

Statutowym celem Stowarzyszenia jest prowadzenie działalności oświatowej, kulturalnej, sportowej, rekreacyjnej, opiekuńczej i charytatywnej na rzecz dzieci i młodzieży oraz udzielanie pomocy osobom niepełnosprawnym.

Stowarzyszenie cele statutowe realizowało nieodpłatnie, nie zatrudnia pracowników, a jego członkowie pracują nieodpłatnie. Stowarzyszenie nie prowadzi działalności gospodarczej.

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI STOWARZYSZENIA „UŚMIECH” ZA OKRES 01.01.2010 DO 31.12.2010

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI STOWARZYSZENIA „UŚMIECH” ZA OKRES 01.01.2009 DO 31.12.2009

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI STOWARZYSZENIA „UŚMIECH” ZA OKRES 01.01.2008 DO 31.12.2008


Tylko w ciągu 2007 i 2008 roku Stowarzyszenie realizowało między innymi swoje zadania statutowe poprzez:1. Zakup pomocy dydaktycznych dla dzieci niepełnosprawnych z Przedszkola Samorządowym w Hanulinie, Przedszkola Samorządowego Nr 4 w Kępnie.

2. Doposażenie placów zabaw w Przedszkolu Samorządowym Nr 4 i Przedszkolu Samorządowym Nr 5 w Kępnie.

3. Budowę boiska sportowego w Borku Mielęckim. Stowarzyszenie wsparło finansowo budowę boiska. Projekt polegał na zagospodarowaniu terenu na którym znajdowała się łąka, tak by możliwa była na nim gra w piłkę nożną.

4. Zorganizowanie kolejnych edycji konkursu dla Przedszkolaków pn. Świat muzyką malowany. Dzieci w wieku 3-6 lat, podczas słuchania utworu muzycznego Antonio Vivaldi‘ego- Cztery Pory Roku: Wiosna, Jesień - wyrażały tworząc prace plastyczne to co usłyszały. Celem konkursu było tworzenie poetyckich obrazów barw, kształtów na zasadach uczuciowych skojarzeń, rozbudzanie wyobraźni, wrażliwości muzycznej i plastycznej, refleksyjnego słuchania muzyki. Z nadesłanych prac wybrano i nagrodzono najciekawsze oraz stworzono wystawę, którą można było podziwiać w Przedszkolach oraz podczas obchodzonych „Dni Kępna”.

5. Zorganizowanie konkursu dla Przedszkolaków pn. Literkowy Kram.

W konkursie udział wzięły drużyny dzieci z Przedszkoli oraz oddziałów „0” z terenu Gminy Kępno. Celem konkursu było rozwijanie zainteresowań czytelniczych u dzieci, aktywizowanie dzieci do twórczego myślenia oraz rozwijanie umiejętności współpracy w grupie. Zwycięskie drużyny, wyłoniło jury, a wszyscy uczestnicy otrzymali upominki i dyplomy;

6. Remont boiska sportowego przy Szkole Podstawowej Nr 1 w Kępnie. Zadanie polegało na pokryciu powierzchni boiska gotowym trawnikiem darniowym. Położenie nowej darni, pozwoliło na poprawę bezpieczeństwa, estetyki oraz umożliwiło w pełni wykorzystanie jego możliwości. Boisko znajduje się przy Szkole, dlatego wykorzystywane jest przede wszystkim przez młodzież szkolną. Na realizację tego projektu Stowarzyszenie otrzymało dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego.

7. Realizację projektu MŁODZI MŁODYM I NIE TYLKO, który otrzymał dofinansowanie z europejskiego programu MŁODZIEŻ W DZIAŁANIU. Projekt podzielony był na 3 części: Europa, Kultura i Sport. Wydawać by się mogło że części zupełnie ze sobą nie związane, a jednak. Chcieliśmy by nasze społeczeństwo aktywnie włączało się w życie lokalne, realizując swoje pomysły. Ponieważ mamy pewne doświadczenie w realizowaniu projektów, dlatego też chętni jesteśmy by się nim dzielić z innymi. Zorganizowaliśmy spotkania na których pokazaliśmy, że chcieć to móc – należy tylko trochę wysiłku, a środki finansowe na realizację projektów się znajdą. W ramach tematu Europa promowaliśmy programy na finansowanie przedsięwzięć, ale również będziemy promować ważne europejskie dni. Część kultura – to zorganizowanie 2 koncertów muzycznych z udziałem mieszkańców i dla mieszkańców. Sport natomiast to promocja nowych gier takich jak Petanque, który w Polsce nie jest zbyt popularny. Podczas realizacji projektu organizowaliśmy spotkania z ciekawymi ludźmi – artystami i sportowcami.
Projekt powstał przy wsparciu finansowym uzyskanym z Komisji Europejskiej w ramach programu Młodzież w Działaniu.

8. Zorganizowanie w grudniu 2007 r. Mikołajkowego Turnieju Piłki Ręcznej Dziewcząt. Stowarzyszenie po raz trzeci zorganizowało Ogólnopolski Turniej Piłki Ręcznej. W Turnieju wzięło udział 14 drużyn z całej Polski. Po rozegranych meczach i doczekaniu upragnionego finału nastąpiło uroczyste wręczenie nagród. Stowarzyszenie na organizację Turnieju Stowarzyszenie otrzymało dofinansowanie z Ministerstwa Sportu.

Patronat nad Turniejem objęły media lokalne. Turniej był przeprowadzony na wysokim poziomie sportowym. Wszystkie drużyny były pod wrażeniem wspaniałej organizacji i atmosfery panującej podczas pobytu w Kępnie.


9. Realizacja projektu „Kupa problemu. Czy tak musi być?”, na który Stowarzyszenie uzyskało dofinansowanie z Funduszu Inicjatyw Obywatelskich. Głównym założeniem projektu było uświadomienie mieszkańcom miasta i gminy Kępno jak wielkim problemem jest zaniechanie sprzątania po swoich czworonożnych pupilach. Przeprowadziliśmy kampanię promocyjną. Aby miało to sens dotarliśmy zarówno do najmłodszych mieszkańców naszej gminy, jak również do ich rodziców i dziadków. Dla dzieci zorganizowany konkurs plastyczny na najlepszy rysunek przedstawiający ten problem . Wszystkie prace mieszkańcy Kępna mogli podziwiać na specjalnie zorganizowanej wystawie. Spośród nadesłanych prac zostały wybrane najlepsze, które stanowiły projekt bilbordów umieszczonych w różnych miejscach naszego miasta. Ponad to systematycznie we współpracy ze Strażą Miejską rozklejaliśmy plakaty, rozdawaliśmy ulotki, które w sposób skrótowy, ale dobitny informowały o skali problemu. Wraz z ulotkami rozdawane były woreczki na nieczystości. Na początek każdy dostał bezpłatny komplet torebek. Projekt realizowany był we współpracy z Urzędem Miasta i Gminy w Kępnie.

10. Organizowanie pomocy materialnej (ubrania, środki czystości) dla rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej.

11. Zorganizowanie w grudniu 2007 r. Mikołaja dla 21 dzieci z rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej. Informację na temat sytuacji materialnej dzieci uzyskaliśmy od dyrektorów przedszkoli, członków Stowarzyszenia oraz z dotychczasowego własnego rozpoznania. Pomoc skierowana została do dzieci w wieku przedszkolnym 3-6 - letnich, które często ze względu na ciężką sytuację materialną nie uczęszczają do przedszkola. Skorzystały dzieci z terenu miasta i gminy Kępno.

12. Pomoc finansową dla chorych dzieci. Członkowie i sympatycy Stowarzyszenia przeprowadzili zbiórkę pieniędzy z przeznaczeniem na leczenie chorych dzieci.

13. Zorganizowanie w wakacje 2008 r. kolonii tanecznych dla dzieci z Klubu Tańca RETRO, na które pozyskaliśmy dofinansowanie Wojewody Wielkopolskiego.

Zdobyliśmy opinię organizacji nowoczesnej, wszystkie wolne środki inwestujemy w rozwój i konsekwentne działania na rzecz dzieci. Sprawą dużego znaczenia jest posiadanie statusu organizacji pożytku publicznego związane z szeregiem obowiązków. Stanowi to jednak znakomitą okazję do promowania Stowarzyszenia oraz pozyskiwania darczyńców przekazujących 1% swojego podatku.

Członkowie Stowarzyszenia podejmują na co dzień obowiązki związane z kontaktami z instytucjami zewnętrznymi oraz pracownikami, którzy odpowiadają za realizację poszczególnych projektów.

Coraz szerzej rozwijamy kontakty z różnymi firmami, instytucjami w kraju dzięki czemu w wielu miejscach zaznaczamy swoją obecność, a jednocześnie tworzymy możliwość wsparcia finansowego wobec: Szpitala Powiatowego w Kępnie, placówek oświatowych tj. SP Krążkowy, Zespół Szkół Specjalnych w Kępnie, Przedszkole Samorządowe w Krążkowach, Gimnazjum w Krążkowach, dzieci z rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej.

Strona główna | Działalność | Zarząd | Projekty | Foto-relacje | Docenili nas... | Wsparcie | Kontakt | Stara strona | Mapa witryny


Powrót do treści | Wróć do menu głównego